Albertus Telting Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Iets Over De Gramaticale Beoefening Der Friesche Taal In

  [dutch | 1843]  

Albertus Telting


Excerpts: [... afdeeling, met betrekking tot de grammaticale beoefening der Friesche taal gedaan heeft. liever doen plaats maken voor eene andere: wat zij daarin ...... liefhebbers der Friesche taal, dan ik ben, op te wekken, om haar in hare volle uitgebreidheid, gemeenschappelijk, grammaticaal te beoefenen. I. De ...... de vernedering, van ooit in een boeren-patois te verbasteren, en z?? ...]
Genres: [non fictionDownloads: 312