Albert Tissandier Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Reis In Utah En Arizona

  [dutch | 1886]  

Albert Tissandier


Excerpts: [... willen zeer gaarne met ons deelen en vragen slechts eene zeer geringe vergoeding. Ten negen uren des avonds komen wij te Milford eene kleine, van planken ...... wel onderwezen vrouw te zijn zij bediende ons aan tafel. Het huis van den bisschop, dat uitmunt door onberispelijke zindelijkheid, dient tot logement ...... hij directeur is. Zij heeft eene diepte van ongeveer ...]
Genres: [travelDownloads: 230