Adriaan Van Der Willigen Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Reize Door Frankrijk

  [dutch | 1805]  

Adriaan Van Der Willigen


Excerpts: [... vrij levendig 'er vaart ook een schuit (coche d'eau) van hier naar Parijs heen en weder. In het terugkomen word zij met paarden tegen den stroom opgetrokken. ...... wordt daar zelfs bij vreemdelingen voor gehouden hoewel het voor hun, wijl zij met de karakters, die 'er zoo natuurlijk in geteekend worden, niet genoegzaam ...... het was 'er ons veel te duur want ik heb de gewoonte, ...]
Genres: [non fictionDownloads: 364