Adolph Streckfuss Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Dageraad Der Volksvrijheid

  [dutch | 1872]  

Adolph Streckfuss


Excerpts: [... vertrouwelijkheid aan den dag. Met de edelen was hij een edelman, met de burgers een burger, wanneer hem dit tijdig en raadzaam scheen. Hij reed als ...... staatsraad, die met hem de volksvrijheden der Nederlanders tegen Granvelle en diens medestanders verdedigde, Lamoraal, graaf van Egmond. Egmond was, ...... zijne volle kracht kreeg hij nooit terug. Egmond was intusschen ...]
Genres: [historyDownloads: 249