A De Guerville Books

Sort by [ Popularity | Published | Titles ]

Het Moderne Egypte

  [dutch | 1908]  

A De Guerville


Excerpts: [... jij zoo vol van bent, niet naar de moesme's, maar naar de mummies.. Naar Egypte. Wat benijd ik je. Dat is een heerlijk winterverblijf. Maar weet ...... in een pelgrimstocht van nieuwsgierigheid en pret. Men gaat erheen om verschillende redenen. Vooreerst omdat het de Pyramiden zijn, die men moet ...... en zorgvolle verpleging. Er is te Heloean een uitstekende golfclub en een ...]
Genres: [travel | non fictionDownloads: 50

Het Moderne Egypte Wat Er Te Zien En Te Hooren Valt Tusschen Kairo En Faschoda

  [english | ]  

A De Guerville


Excerpts: [... handen stellen van de heeren Cook, als ieder gewoon toerist? De witte barken van het agentschap omringen nu de Schleswig en met al onze bagage waren ...... westersch comfort en oostersche weelde. Nog slechts enkele jaren geleden telde Kairo maar een enkel hotel, waar men weelde aantrof, namelijk ...... den kroonprins Abbas meerderjarig verklaren, ofschoon de prins er nog niet den ...]
Genres: [classicDownloads: 203